1. Inzerent nesmí na Server vložit inzerát propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, inzeráty pornografického charakteru, inzeráty, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzeráty na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen či které bylo získáno v rozporu s právními předpisy.

2. Pokud je k prodeji a/nebo nákupu zboží a/nebo poskytnutí služby nutné schválení, koncese nebo jiné povolení, je Inzerent oprávněn vložit inzerát na Server pouze v případě, že mu bylo takové schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.

3. Text inzerátu ani soubory připojené k inzerátu uveřejněného na Serveru nesmí obsahovat obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, telefonní číslo/čísla, číslo bankovního účtu ani jakékoli jiné kontaktní či identifikační údaje fyzických a právnických osob. Na Serveru dále nesmí být zveřejňovány inzeráty obsahující kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo internetové stránky mimo místa pro tyto údaje určená. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které jsou v rozporu s jeho právy a oprávněnými zájmy či právy a oprávněnými zájmy třetích osob.

4. Inzeráty obsahující reklamu na inzertní servery se stejným zaměřením jako Bazar Běžce+ jsou zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které jsou v rozporu s jeho právy a oprávněnými zájmy či právy a oprávněnými zájmy třetích osob.

5. Vkládání inzerátů se dále řídí těmito pravidly:

 • Bazar Běžce+ je výhradně určen k nabídce zboží a služeb, které jsou vyznačeny v kategorii inzerce. Umístit poptávkový inzerát nebo jiné sdělení není přípustné.
 • Inzeráty není povoleno vkládat duplicitně (inzerovat určité zboží nebo službu ve více než jednom inzerátu nebo nabízet odděleně více exemplářů stejného druhu zboží, lišících se například barvou nebo velikostí).
 • Inzeráty není povoleno vkládat pomocí automatických nástrojů, importů či využívat službu jiným nestandardním způsobem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo určit maximální povolený počet aktivních inzerátů jednoho inzerenta. V případě zjištění, že tentýž inzerent využívá více účtů a jejich celkový počet ukazuje na možné nestandardní využívání služby, má Provozovatel právo zamezit Inzerentovi v přístupu na Službu z některých nebo ze všech účtů. Pokud je zjištěno, že Inzerent využívá další účty nebo účty dalších osob s úmyslem obejít vlastní zamezení přístupu, vyhrazuje si provozovatel právo zamezit přístup i z těchto souvisejících účtů.
 • Inzerent je povinen v inzerátu uvést pravdivé informace o nabízeném zboží, jeho stavu, ceně a podmínkách prodeje. Každý inzerát musí být umístěn do co nejpřesnější kategorie.
 • Nabízené zboží nebo služba a/nebo forma jejich nabídky nesmí být v rozporu s filozofií služby Bazar Běžce+
 • Text inzerátu
 1. Musí být napsaný česky a musí jednoznačně popisovat, co je předmětem nabídky inzerátu.
 2. Nesmí obsahovat vulgární a nevhodná slova nebo znaky (vykřičník, otazník, smajlíky, odrážky, apod.), slova psaná verzálkami, otázky, zvolací věty, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, kontaktní údaje a URL odkazy, zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízeným zbožím/službou
 • Fotografie
 1. Musí se vždy vztahovat pouze ke konkrétnímu nabízenému zboží.
 2. Musí být originálně pořízeny prodejcem a musí zobrazovat skutečný stav nabízeného ředmětu. Není povoleno vkládat fotografie katalogové, poskytnuté od dodavatelů či fotografie stažené z jiných webových stránek nebo z inzerátů jiných Inzerentů ať už naBazaru Běžce+ nebo na jiném inzertním serveru
 3. Nesmí obsahovat loga, vodoznaky, reklamní sdělení, textové informace ani jiné grafické úpravy a prvky

6. Na serve je zakázáno vkládat inzeráty s nabídkou níže popsaných druhů zboží nebo služeb:

 • tabákové výrobky (cigarety, doutníky, cigaretový tabák, tabák / kamínky do vodní dýmky), semena a sazenice tabáku
 • elektronické cigarety a liquidy
 • alkoholické nápoje
 • psychotropní látky, semena a sazenice marihuany, lékařská marihuana, konopné masti
 • kosmetika, prostředky a pomůcky pro pěstování marihuany
 • humánní a veterinární léky a léčivé přípravky dostupné pouze na předpis nebo určené pro farmaceutické použití, hormonální antikoncepce
 • střelné zbraně (včetně airsoftových, paintballových, plynových, historických či znehodnocených zbraní a jejich replik, vzduchovek, kuší, luků, praků, harpun), součástky zbraní, příslušenství ke střelným zbraním, střelivo, zábavní pyrotechnika
 • finanční služby a finanční poradenství (poskytování půjček, oddlužení, vyplacení exekuce, investice, směnárenské služby,…)
 • nabídka pojištění a poradenství v oblasti pojištění
 • přihlášení trvalého pobytu
 • výkup / prodej pohledávek k. prodej / výkup / psaní faktur nebo účtenek; vystavení libovolného osvědčení
 • lidské tělo a buňky
 • počáteční kojenecká výživa (do šesti měsíců)
 • timesharingové služby
 • výherní automaty
 • nehmotné zboží (herní účty, virtuální komodity, aktivační kódy, licenční klíče, elektronické knihy, datové soubory, apod.)
 • repliky nebo napodobeniny známých značek
 • hudba, filmy, hry a jiná audiovizuální díla na neoriginálních nosičích
 • samostatné doklady k vozidlům, SPZ, dálniční známky
 • členství v klubech a slevových programech; zajištění slev či registrací u. stravenky a poukázky Flexi Pass
 • BDSM a erotické pomůcky, sexuální služby, filmy a fotografie s erotickým a pornografickým obsahem
 • nabídky zaměstnání a zprostředkování zaměstnání, brigád nebo přivýdělků

7. Inzerent je povinen při vkládání inzerátu podléhající regulaci, aby inzerát byl v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Inzerent nese výlučnou odpovědnost za soulad obsahu inzerátu se zákonem o regulaci reklamy.

8. Vydavatel prohlašuje, že veškerý obchodmní, právní a finanční vztah probíhá mezi inzerentem a kupujícím.

9. Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že přejímá veškerou právní zodpovědnost, plynoucí z obsahu jeho inzerátu a potvrzuje, že vydavatel je vyviněň ze všech případných sporů.

10.Vkládat inzeráty a následně je editovat může pouze registrovaný člen s účtem Běžec+.

11. Zobrazovat a reagovat na inzeráty může každy i neregistrovaný návštěvník.

Main Menu