Pravidla běžecké výzvy

Běžecká Výzva Běžce+

II. Ročník Mega výzva Česky vs Slovenky – ODVETA

1) Běžeckou výzvu pořádá Běžec TEAM s.r.o. a je zpřístupněna pro účastníky po úhradě zápisného. Výzvy se můžou účastnit ženy i muži, hlásící se buď k české nebo slovenské státní příslušnosti.

2) Vlastní výzva se nevztahuje k území České nebo Slovenské republiky. Můžete běhat kdekoli. Rozhodující je vaše volba, kterou družinu podpoříte (Českou / Slovenskou).

3) Doba trvání výzvy je 31 dní. Od 1.7. do 31.7.2021. Výzva je zahájena 1.7. v 00.01 a ukončena 31.7.2021 v 23:59:59.

4) Během výzvy můžete vkládat do formuláře běžecké výkony opakovaně. Není nastaveno žádné omezení. Vždy se musí jednat o jedinečný nový běh/chůzi, který můžete uskutečnit i několikrát v jednom dni.

5) V případě, že se prokáže, že vložený výsledek neodpovídá skutečnosti, nebude do celkové výzvy započítán a běžec bude z celkové evidence vyřazen.

6) Vložené údaje se na celkových součtech a grafech projeví automaticky do 5 minut. Informace je možné zadávat v českém jazyce na stránkách www.vyzvabezce.cz a ve slovenském jazyce na stránkách www.Myslienkybezca.sk

7) Průběžné informace a výsledky budou zveřejněny každé pondělí v 10h na FB stránce Běžec.eu a Myšlienky Běžca, ve FB skupině Běžec+ a Hubneme Během.
Vlastní vyhlášení výsledků proběhne dne 1.8.2020 v 12:00 na výše uvedených mediích.

8) Pořadatel doprovodné soutěže v předprodeji běžecké výzvy je taktéž Běžec Team s.r.o., IČ 08577790, s tím že soutěž probíhá od 16.6.2021 do 30.6.2021. Účastníkem soutěže se stává pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 18ti let, který uskuteční zakoupení (zaplacení) zápisného v daném termínu trvání soutěže. Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 5ti dnů po skončení doby soutěže. Výherci budou o výhře informování prostřednictvím e-mailové komunikace. Výherci hlavních výher jsou povinni si výhru vyzvednout osobně. Výhry budou výhercům vedlejších výher doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem. V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za úče lem zjištění věku soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se do soutěže zapojí menší počet osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, propadají tyto výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich užití.

Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
Hlavní výhry:
1x Chytré hodinky Garmin Venu Black/Gold1x běžecký batoh Ronhill Commuter Xero 10L + 5 L Vest 
1x  běžecký batoh Ronhill Nano 3L Vest
1x běžecký batoh Ronhill Vizion 20l Pack 
1x běžecký batoh Ronhill Commuter 15L Pack
Vedlejší výhry:
2x Běžecké brýle Munich
1x běžecká ledvinka Trail Fuel Waist Pack
2x běžecké pouzdro na paži Ronhill MP3 Armband
4x běžecké pouzdro na paži Ronhill Stretch Arm Pocket
6x běžecká láhev Ronhill Run Bottle

Vkládání dat.

1) Formulář musíte vyplnit při každém zadání běhu. Pečlivě vkládejte především jméno bojovnice (může být přezdívka) a emailovou adresu. Emailová adresa slouží jako párovací znak všech vašich záznamů.
2) Zvolte si svoji běžeckou družinu, kterou budete hájit vyplňte ročník narození, pro následné vyhodnocení výzvy dle věkových kategorii a rozdělení cen.
3) Uběhnuté km zadávejte ve formátu s desetinou tečkou a měli by odpovídat důkazu.
4) Důkaz dokládá pravdivost vašeho důkazu a představuje screenshot vaší běžecké aplikace. Pokud chcete můžete udělat selfíe po doběhu.

Průběžné a ON LINE výsledky.

Níže uvedené výsledky mají interval aktualizace cca 10 minut.
Celková vzdálenost. První údaj zahrnuje českou družinu, druhý údaj od dvojtečky vpravo slovenskou družinu. V druhém řádku je predikce výsledku km jednotlivých družin z přeregistrace k výzvě
Posledních 10 vložených záznamů české družiny.
Posledních 10 vložených záznamů slovenské družiny.
Aktuální poměr celkové naběhané vzdálenosti české a slovenské družiny
Aktuální poměr celkového počtu jednotlivých běhů české a slovenské družiny
Aktuální poměr celkového počtu běžkyň české a slovenské družiny
Aktuální průměrná vzdálenost jednoho běhu české a slovenské běžkyně.


Main Menu